Voortdurend werken aan verduurzaming

DJP-De Hoop werkt aan een duurzamere toekomst voor ons allemaal, een toekomst waarin onze producten en processen een minimale impact hebben op mens en milieu. De komende jaren zetten we fors in op het verder verlagen van onze CO2-uitstoot en het terugdringen van water- en energiegebruik in ons productieproces. Daarnaast zijn we op weg naar nul reststromen! 

100% circulaire grondstof

Oudpapier is dé primaire grondstof voor al het papier dat DJP-De Hoop maakt. Daarmee is ons productieproces 100% circulair. Wij maken van oudpapier nieuw papier voor de verpakkingsindustrie, in vele soorten en maten. En dat doen we niet één keer of twee keer, maar gemiddeld zeven keer. Want dat is hoeveel keer een papiervezel gemiddeld meegaat. DJP-De Hoop heeft een eigen, unieke receptuur ontwikkeld waarvoor 109 kilo oudpapier nodig is om 100 kilo nieuw papier te maken. Met behulp van innovatie en nieuwe technieken werken we continu aan het verminderen van de benodigde grondstoffen. Daarbij zijn wij bovendien als bedrijf FSC® gecertificeerd.

FSC® certificering

Gezonde bossen zijn belangrijk voor onze leefomgeving én leveren een grote bijdrage in de strijd tegen klimaatverandering. Bossen nemen CO2 op, zuiveren ons water en zijn een bron van biodiversiteit. Daarnaast is hout natuurlijk de belangrijkste grondstof voor papier. Daar moeten we in de keten verantwoord mee omgaan, vinden we bij DJP-De Hoop. FSC® certificering van hergebruik in de keten biedt de garantie dat producten die verkocht worden met een FSC®-claim afkomstig zijn uit goed beheerde bossen, gecontroleerde bronnen, teruggewonnen materialen of een mix daarvan. FSC® -Chain of Custody (CoC)-certificering bevordert zo in de gehele productieketen een transparante stroom van goederen die gemaakt zijn van dergelijke materialen. DJP-De Hoop is FSC® gecertificeerd.

Duurzaam waterbeheer

Voor het maken van papier is veel water nodig. Gelukkig komt veruit het meeste water dat DJP-De Hoop gebruikt uit secundaire waterstromen. Een deel bestaat uit proceswater uit onze eigen fabriek, dat we steeds weer kunnen hergebruiken. Voor het andere deel krijgen we ons restwater gezuiverd terug van waterzuiveringsbedrijf Industriewater Eerbeek. Daardoor is onze inname van vers water beperkt tot slechts circa 3,5 m3 per geproduceerde ton papier. Dit willen we de komende jaren verder verlagen, onder meer met de inzet van nieuwe technologie en het doorontwikkelen van onze papierreceptuur. 

De afvalwaterzuivering Industriewater Eerbeek levert het gezuiverde proceswater terug aan DJP-De Hoop.

Op naar nul reststromen

DJP-De Hoop maakt papier op basis van een 100% circulaire grondstof. Toch levert ook ons productieproces reststromen op. Denk aan plastic verpakkingen of metaal dat tussen het oudpapier zit. Deze reststromen willen we zoveel mogelijk minimaliseren: op naar nul reststromen!

Biogas

Restwater is één van belangrijkste reststromen van ons productieproces. In samenwerking met Industriewater Eerbeek hebben we een bijzondere oplossing gevonden voor de vuillast (CZV) in dat water: aerobe zuivering. Dit levert groen biogas op voor onze fabriek. Het biogas wordt verwerkt in onze eigen energiecentrale, waarbij het een 1-op-1 vervanging is voor de fossiele brandstof aardgas. DJP-De Hoop wil het aandeel biogas de komende jaren uitbreiden.

Van plastic tot energiepellets

Van seal tot plastic tas waarin oudpapier wordt verzameld: tijdens het verwerken van oudpapier komt nog behoorlijk wat plastic vrij. Dit plastic wordt uitgesorteerd en persen we tot zogeheten ‘energiepellets’. Deze pellets worden gebruikt als energiebron in de procesindustrie, onder meer als vervanging van steen- en bruinkool. Bedrijven die onze energiepellets gebruiken, mogen dit zelfs deels verrekenen met hun CO2-uitstoot.  

Onze reststroom, jouw grondstof

Gemiddeld kan met een papiervezel zo’n zeven keer papier gemaakt worden. Dan is zijn levenscyclus voor papierproductie ten einde. De vezels die dan overblijven vormen één van onze grotere reststromen. Maar ook daar hebben we een oplossing voor gevonden. Deze vezels worden namelijk afgenomen door fabrikanten van gipsplaten. Door gips met deze vezels te mengen verkrijgen gipsplaten hun sterkte. Op jaarbasis leveren wij zo’n 4.000 ton van dit vezelmateriaal. 

Energie in eigen beheer

DJP-De Hoop beschikt over een eigen energiecentrale. Daarmee wekken we stoom en stroom op die nodig is voor ons productieproces. Dankzij deze centrale zijn we onafhankelijk van externe leveranciers en kunnen we onze energie superefficiënt inzetten. En mochten we (tijdelijk) meer energie produceren dan nodig is, dan leveren we die terug aan het net. 

Natuur & omgeving

Sinds de oprichting van de papierfabriek in 1657 heeft DJP-De Hoop een sterke band met de natuur. Gelegen aan de rand van de Veluwe gaven natuurlijke elementen als vers water, hout en hoogteverschillen (energieopwekking via schoepenrad) ons bestaansrecht. Die band met natuur is nog steeds innig. We grenzen aan Natura 2000-gebied en voldoen aan strikte milieuregelgeving. Het gebruik van vers water is inmiddels teruggebracht tot een fractie (ca. 3,5 m³/ton) van het totale verbruik. Via Industriewater Eerbeek krijgen we het door ons gebruikte proceswater weer gezuiverd retour. Bovendien levert Industriewater Eerbeek steeds meer groen biogas, dat uit de vuillast (CZV) van ons proceswater wordt gewonnen. Met behulp van de omgeving maken we een steeds positievere impact op de natuur.